Etiketter för säker märkning

Vi hjälper dig att säkra viktig och ibland lagstadgad information som behövs i din verksamhet.

Det kan vara varningsetiketter med faropiktogram för märkning av kemisk avfall eller etiketter för märkning av farligt eller stickande avfall. Eller märkning för att visa status på utrustning.
Om du önskar en annan layout än standard eller har andra behov av märkning hjälper vårt team dig gärna att hitta den perfekta lösningen.

Söker du märkning till Farligt gods och eller andra standardetiketter för transporter kan vi leverera dessa via Interket AB. Gå vidare och se vårt standardsortiment här!

 

 

kontakta oss