Varningsetiketter


För att beställa standard varningsetiketter: se vår PDF

För att beställa farligt gods etiketter: se vår PDF

Vi kundanpassar era varningsetiketter så de uppfyller de nya farosymbol reglerna enligt CLP och GHS. 

Vilka förändringar det innebär för CLP-etiketter och GHS-etiketter:

- ny märkning

- ny klassificering av ämnen

- nya farosymboler

- nya faroklasser

Adr etiketter CLP etikett Faropiktogram

Nya farosymboler

Varningsetikett 2x2 cm med 1000 st/rulle. Pris 430:-

Varningsetikett 5x5 cm med 500 st/rulle. Pris 430:-

Varningsetikett 10x10 cm med 500 st/rulle. Pris 550:-

V.g. ange storlek och antal vid beställning. Alla priser är exkl. frakt  och moms.

För vallfritt format och utförande var god och ring för offert.


Varningsetiketter Explosiv.  Best nr GHS 01Varningsetiketter


 Brandfarlig. Best nr GHS 02Varningsetiketter


 Oxiderande. Best nr GHS 03Varningsetiketter


 Gas under tryck. Best nr GHS 04


 Frätande. Best nr GHS 05


 Giftiga ämnen. Best nr GHS 06


 Skadlig. Best nr GHS 07


 Hälsofarlig. Best nr GHS 08
Varningsetiketter


 Miljöfarlig. Best nr GHS 09CLP märkning

Bakgrunds fakta om de ändrade farosymolerna och faropiktogram som till fullo ska vara införda den 1 juni 2015:

CLP-förordningen är EU:s svar på FN.s uppmaning i Johannesburg 2002 om att hela världen bör ha ett gemensamt regelverk som bygger på GHS (Globalt Harmonisernade System) för märkning och klassning av kemikalier. Dessa gemensamma regler ska ge ett bättre skydd för vår miljö och hälsa och underlätta handel med kemikalier länder emellan.

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med en varningsetikett med farosymbol samt innehålla risk- och skyddsinformation på svenska. Varningsetiketten ger information om skador som kan uppstå vid användningen.


För mer info om märkning enligt CLP och GHS:

www.kemikalieinspektionen.se  echa.europa.eu