Sjukvård

Sprutetiketter

Sprutetiketter levereras 500 st./rulle, förpackade i en dispenserask.
Vi har två standardformat: 14 x 45 mm och 12 x 50 mm.

  Sprutetiketter


Etiketterna kan vara helt vita, delvis vita och färgade eller helt färgade.
Vi levererar dem med den text, som kunden bestämmer eller neutrala utan text.
Se vår karta i pdf   med format, standardfärger och förebilder!


Vi kan nu även erbjuda sprutetiketter i format 14 x 45 mm i färger och utförande enligt ISO 26825. Se pdf-fil.


Materialet vi använder är speciellt framtaget för läkemedelsindustrin och för märkning av rör med liten diameter. Limmet är permanent och har mycket bra vidhäftningsförmåga samt tål sterilisering.

Vi skickar gärna mer information och prover på sprutetiketter.

Etiketter till sprutor för sprutpumpar

Vi producerar även blandningsetiketter till sprutor som används i sprutpumpar. Etikettformaten är 95 x 25, 80 x 20, 50 x 25, 100 x 40 mm och levereras på rulle.

Förutom medicinblandningstexten finns det plats för datum, kl., signatur och patientens ID. Blandningstexten är valfri och trycks efter kundens önskemål.

Dessa etiketter levereras oftast inom en vecka. Vi skickar gärna mer information och prover.

Sondetiketter

Etiketter till sond levereras 250 st./rulle, förpackade i en dispenserask. Vårt standardformat är 13 x 80 mm. Etiketterna kan vara helt vita eller delvis vita med en signalfärg.

 Sondetiketter

Vi levererar dem med den text som kunden bestämmer eller neutrala utan text.

Dessa etiketter levereras oftast inom en vecka. Vi skickar gärna mer information och prover.

Receptetiketter och -blanketter


En av våra specialiteter är streckkodsetiketter för recept och receptblanketter. Förutom streckkoden finns det plats för namn, adress, telefonnummer eller annat (max. fyra rader på etiketter och sex på blanketter).

Etiketterna levereras  100 eller 500 st per förpackning (åtta st/ark). Blanketterna kan fås i lösa ark (250 ark per förpackning). På dessa ark kan du även få önskat tilltryck. Neutrala block (50 ark/block) finns också och kan då kombineras med en sats streckkodsetiketter.

Varningsetiketter

Vi har olika varningsetiketter på lager och kan dessutom skapa en
specifik etikett enligt kundens önskemål. 

Se exempel nedan:

 Varningsetiketter


Kontakta oss så kan vi diskutera hur etiketten skall utformas.