Farligt gods etiketter


För att beställa farligt gods etiketter : Se vår PDF

Vi skickar gärna prov på våra etiketter om så önskas.
Farligt gods etiketter har vi som lagervara för snabb leverans.


Kollietikett som är 10x10 cm med  500 etiketter per rulle.

Pappersetikett kostar 450:-/rulle .

Plastetikett kostar 550:-/rulle.

Storetikett  som är 25x25 cm i plast och levereras styckvis, dessa kostar 15:-/st.

Vi har många format på etiketter. Om behovet finns hjälper vi er att kundanpassa er etikett.

Enligt lag så ska farligt gods märkas med en etikett vid transport. Vi har alla typer av farligt gods etiketter och varningsetiketter för märkning vid land, sjö och flygtransport.

Alla våra kollietiketter har ett skyddande UV-lack för extra tålighet och klarar temperaturer ner till -20°C. Bar Code Print har även möjlighet att anpassa era ADR etiketter för farligt gods efter era specifika önskemål. Kontakta oss idag så hjälper vi er att ta fram en säker och korrekt märkning för transport av farligt gods.


Etiketter farligt gods Varningsetiketter Adr etiketter


När ni vill beställa farligt gods etiketter: Se vår PDF

Farligt gods märkning

Varje kolli som innehåller farligt gods ska etiketteras med den eller de etiketter som anges i ADR-s. Alla kolli som innehåller farligt gods ska märkas med godsets UN-nummer föregånget av bokstäverna "UN". Denna märkning ska vara synlig, läsbar och tåla väderpåfrestningar.

För farligt gods i klass 1,2 och 7 samt för vissa andra ämnen krävs ytterligare uppgifter i märkningen utöver UN-nummer.

IBC-behållare ska märkas med en etikett på varje sida av behållaren.

Syftet med etiketterna är att informera om ämnets eller föremålets faror och risker.

Om kollits innehåll kräver flera olika farligt gods etiketter skall dessa placeras

intill varandra.

Etiketterna får inte skymmas av någon del av kollit eller av någon annan typ av märkning.

För mer info om märkning av farligt gods se:

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se

Transportstyrelsen  www.transportstyrelsen.se