Företaget

Bar Code Print har specialiserat sig på att framställa olika typer av etiketter, ofta i mycket avancerade utföranden. Företaget grundades 1985 och finns i Helsingborg.
 
Våra nischer är specialetiketter för laboratorier, vårdavdelningar och mottagningar på sjukhus. Dessa etiketter ska både materialmässigt och tryckmässigt klara exempelvis djupfrysning, värme och vatten. Dessutom levererar vi sprut- och sondetiketter med kundanpassad text. Genom vår unika kompetens och vår tekniskt avancerad tryckmetod, kan vi lösa specialuppgifter inom detta område.


Till våra industrikunder gör vi bl.a. streckkodsetiketter och nummeretiketter, som kan vara baserade på en databas

Vi levererar även neutrala etiketter och etiketter med logotyp för kundens eget tilltryck. Tack vare vår specialisering levererar vi även till andra tryckerier som önskar etiketter med speciella applikationer.

Vår målsättning och styrka är att vara flexibla gällande leveranstid, utförande och antal etiketter, samt att i samarbete med kunden ta fram ändamålsenliga och prisvärda etiketter.

Vår policy är att arbeta så att minsta möjliga påverkan på miljön sker. Vi arbetar enligt alla gällande bestämmelser från miljönämnden och följer arbetsmiljöverkets regelverk.

Kontakta oss gärna!

  Streckkodsetiketter  runda etiketter  Streckkodsetiketter